Kik boks za decu od 6 do 14 godina

KIK BOKS ZA DECU
OD 6 DO 14 GODINA

Fight club Petros sa velikim entuzijazmom pokreće školu kik boks - a za decu od 6-14 godina.

U cilju podizanja kvaliteta treninga i kvalitetnog rada sa našim najmlađim članovima , naš klub otvara sekciju za osnovce.
Kik boks kao borilačka veština je pre svega sportska disciplina koja unapređuje naš duh i karakter a fizičke performanse podiže na viši nivo!
Svaki sport i svaka vrsta treninga je za poštovanje međutim borilačka veština (odnosno borilački sport) se izdvaja po pitanju izražene discipline i poštovanja protivnika.

Dok pojedinac unapređuje sopstvene fizičke performanse kao što su snaga, brzina, eksplozivnost, on u isto vreme jača sopstvenu psihu i podiže samopouzdanje na zavidan nivo.
Poštujući trenera, saborce, protivnike, razvija se viteški duh a svest o ličnim mogućnostima daje čoveku zrelost i sujetu umanjuje značajno.
Svaka konfliktna situacija koja se eventualno dešava van ringa u 90% slučajeva izbegava se upravo iz svesti da lice koje podstiče sukob nema znanje o našim mogućnostima, jer smo naučeni da ne zloupotrebljavamo našu veštinu i da poštujemo kodeks časti i sportskog duha!

Naš cilj je sportsko obrazovanje mladih i uvođenje ovih malih ljudi u zdrav život gde će im biti omogućeno da pored sticanja sportske veštine nauče osnovne životne postulate!
Sport spaja ljude i stvara prijateljstva.
Kik boks je dobro poznat kao sport visokog intenziteta koji iziskuje rad čitavog tela, razvijanje kordinacije pokreta i fleksibilnošću udova.
Uz tehnike boks -a ,kik boks -a i savate boks -a naši najmlađi članovi će učiti i veštine taekwondo - a.