Borilački sport ne doživljavaj sa predrasudama!

Pozdrav ekipo!

Još jednom skrećem pažnju i podvlačim… Borilački sport je sportska grana, disciplina, umetnost, način života, stanje uma i svesti!

Dok nešto ne probaš ne usuđuj se da osuđuješ!!!

Najveća moguća zabluda i predrasuda predstavlja činjenica da je borilački sport agresija, nasilje, tuča…i da su borci odnosno rekreativci koji se bave različitim disciplinama ove grane sporta nasilnici i grubijani!

Kakva zabluda!!!!

Čovek koji ulazi u svet borilačkih veština prosto ima takav karakter…to su ljudi koji vole izazove, koji imaju višak energije i potrebu da istu kanališu na ispravan način!

Izražena hrabrost, neustrašivost, odlučnost, predanost…i mnogo drugih pozitivnih osobina!

Fight (kik boks) club Petros u svojim redovima ima veoma visoko obrazovanu ekipu… Od doktora nauka u oblastima ekektrotehnike, mašinstva, ekonomije… Profesore u muzičkim školama, profesionalne muzičare, studente, doktore…

Dakle borilački sport se vezuje za karakter osobe a ne za njegovu eventualnu agresivnost ili neobrazovanost!

Još jedan detalj, onaj ko nema pretenzija da se nadmeće i sparinguje sa drugim borcima već samo želi da ovlada veštinom i dovede svoje telo u željenu formu… NARAVNO DA MOŽE I NA TAJ NAČIN DA TRENIRA!

Mi smo SPORTISTI a ne agresivci!

SPORTSKI POZDRAV!!!